KFC Thailand TV Commercial – Taste DeliciousWith KFC – You Choose 3 Meals For Only 299 – KFC, It’s Finger Lickin Good

คัดความอร่อยเด็ด ให้คุณเลือกจัดเองตามใจ ง่ายๆแค่ 3 ขั้นตอน กับ KFC ไก่จัดเอง แค่ 299.- จัดเลยที่เว็บไซต์ KFC เท่านั้น หมายเหตุ: – KFC DIY ไก่จัดเอง มีจำหน่ายเฉพาะบริการส่งถึงที่ ผ่านเว็บไซต์

More From: KFC